svardal@kva.no

solveig svardal
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

								
> bakgrunn  > e
gjennom å utnytte moglegheitene som ligg i ny teknologi kan småbedrifter og organisasjonar rundt omkring i landet saman skape stordriftsfordelar i nettverk. slik kan distrikta ta tilbake verdiskaping og makt.
eit vellukka resultat er avhengig av ein e-strategi som er forankra i øvrige strategiar.
 
> verdiskaping og bygdeutvikling
eitt av dei største potensiala for auka verdiskaping i natur- og kulturbasert næringsutvikling ligg i å skape nye, moderne møteplassar mellom produsent og forbrukar
 
> svardal@kva.no
tilbyr foredrag og konsulenttenester til kommunar, småbedrifter og organisasjonar
> prosjekt
> tekstar
> e
> nettnytt
send ein E-post