svardal@kva.no

solveig svardal
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

								
> bakgrunn

> utdanning
1994: dr.scient. norges landbrukshøgskole: "økologiske aspekter ved planlegging i landbruksområder"
1986: cand.scient. norges landbrukshøgskole
 
 > kurs
2001: strategisk forankring av e-handel

2004/5: styrekompetanse
 
> jobb
dagleg leiar kaupa as 2002 -

dagleg leiar svardal@kva.no 2001 -

generalsekretær i norsk bonde- og småbrukarlag 1997 - 2001
rådgjevar i norsk bonde- og småbrukarlag 1995 - 1997
stipendiat norges landbrukshøgskole 1989-1994
forsker norges landbrukshøgskole 1988-1989
fylkesagronom buskerud 1986-1988

> styre, utval mm
statens landbruksbank: styremedlem
snd: styremedlem, hovedstyret
budsjettnemnda for jordbruket

> svardal@kva.no
etablert september 2001

> prosjekt
> tekstar
> e
> nettnytt
send ein E-post