svardal@kva.no

solveig svardal
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

								
> bakgrunn

> innhald
...
eit meir verdiskapande landbruk (04.02.2000)

... ein ny tekst kjem her

... og ein til

> prosjekt
> tekstar
> e
> nettnytt
send ein E-post